LEYLA ÜSTEL

PSYCH-K® Facilitator / PSYCH-K® Kolaylaştırıcısı

(Advanced Integration - Master Facilitator - Health & Wellbeing) / (İleri Entegrasyon - Usta Kolaylaştırıcı - Sağlık & İyilik)

Awareness and Meditation Guide / Farkındalık ve Meditasyon Rehberi

ONLINE SOON / YAKINDA YAYINDA